GROUPE PAVIA
PAVIAGROEP


Federale kieskring
Circonscription fédérale


Enkele mijlpalen


Lire la version française

21 april 2014
De parlementaire commissie publiceert haar officieel rapport over de federale kieskring. De woordvoerders van de Paviagroep publiceren hun reactie daarop.
20 februari –  22 april 2014
De gemengde parlementaire commissie “federale kieskring” vergadert onder het voorzitterschap van Francis Delpérée en Patrick Dewael.
19 december 2013
De Kamer keurt de zesde staatshervorming goed, en beslist meteen om een “speciale commissie belast met het onderzoeken van een federale kieskring” op te richten.
27 juni 2013
De jongerenvoorzitters van de meeste Nederlandstalige en Franstalige politieke partijen ondertekenen een vrije tribune in De Standaard en Le Soir, waarin zij hun steun uitspreken voor de invoering van een federale kieskring.
9 november 2011
De petitie Be 4 Democracy wordt gelanceerd door drie jongerenbewegingen (SHAME, Camping16, PlanB) uit de drie gewesten.
11 oktober 2011
Het akkoord over een zesde staatshervorming voorziet dat een speciale parlementaire commissie de invoering van een federale kieskring voor de Kamer zal bestuderen.
4 juli 2011
Formateur Elio Di Rupo stelt in zijn nota met het oog op de vorming van een nieuwe regering een federale kieskring voor met 10 zetels.
2 juli 2009
Publicatie van het Re-Bel e-book “Electoral Engineering for a stalled federation”, met bijdragen van L. de Briey, K. Deschouwer, D. Horowitz, B. Maddens, B. O’Leary et P. Van Parijs. (Ook in het Nederlands en het Frans gepubliceerd in november 2013).
14 maart 2008
Een peiling van VRT-De Standaard rapporteert een meerderheid van 53% voorstanders van een federale kiesikring in Vlaanderen.
7 januari 2008
Eerste Minister Guy Verhofstadt stelt in zijn nota aan de Koning een federale kieskring voor van 33 zetels.
31 décembre 2007
De Paviagroep is één van de “honderd Belgen van het jaar” volgens De Standaard.
14 februari 2007
Kris Deschouwer wordt geïnterviewd door Siegfried Bracke op de VRT (Terzake).
14 februari 2007
De Paviagroep publiceert zijn voorstel voor een federale kieskring voor de Kamer (15 zetels, met een dubbele stem en een 9/6 taalverhouding)
13 oktober 1988
Eerste keer dat er sprake is van een “nationale kieskring” in een interview met Wilfried Martens (Eerste Minister) in Le Soir.

Evénements marquants


24 avril 2014
La commission parlementaire publie son rapport officiel sur la circonscription fédérale. Les porte-paroles du groupe Pavia en tirent leurs conclusions.
20 février –  22 avril 2014
La commission parlementaire mixte  “circonscription fédérale” se réunit sous la présidence de Francis Delpérée et Patrick Dewael
19 décembre 2013
La Chambre approuve  la sixième réforme de l’état et, dans la foulée, la création d’une “commission spéciale chargée d’étudier la question d’une circonscriptionélectorale fédérale”
27 juin 2013
Les présidents des jeunes  de la plupart des partis politiques francophones et néerlandophones signent une carte blanche dans Le Soir et De Standaard en faveur de l’instauration d’une circonscription fédérale
9 novembre 2011
La pétition Be 4 Democracy  est lancée par trois groupes de jeunes Belges (SHAME, Camping16, PlanB) issus des trois régions.
11 octobre 2011
L’accord institutionnel pour une sixième réforme de l’état  stipule qu’une commission parlementaire spécifique examinera la question d’une circonscription électorale fédérale à la Chambre.
4 juillet 2011
Le formateur Elio Di Rupo   propose dans sa note en vue de la formation d’un gouvernement une circonscription fédérale de 10 sièges.
2 juillet 2009
Publication du Re-Bel e-book “Electoral Engineering for a stalled federation”, avec des contributions de L. de Briey, K. Deschouwer, D. Horowitz, B. Maddens, B. O’Leary et P. Van Parijs. (Publié aussi en français et en néerlandais en novembre 2013).
14 mars 2008
Un sondage VRT-De Standaard donne une majorité de 53% en faveur d’une circonscription fédérale en Flandre.
7 janvier 2008
Le premier ministre Guy Verhofstadt propose dans sa note au Roi une circonscription fédérale de 33 sièges.
31 décembre 2007
Le Groupe Pavia parmi les “cent Belges de l’année” selon le classement du Standaard.
14 février 2007
Kris Deschouwer interviewé par Siegfried Bracke à la VRT (Terzake).
14 février 2007
Le Groupe Pavia rend publique sa proposition de circonscription fédérale pour la Chambre (15 sièges, avec double vote et répartition linguistique 9/6).
13 octobre 1988
Première mention connue d’une “circonscription nationale” dans un entretien avec Wilfried Martens (premier ministre) dans Le Soir.