Het Voorstel / La Proposition

De Paviagroep stelt voor om 15 leden van de Kamer in een federale kieskring te laten verkiezen, met een gegarandeerde vertegenwoordiging van 9 Nederlandstaligen en 6 Franstaligen, met de mogelijkheid om zowel eentalige als tweetalige lijsten in te dienen en met de mogelijkheid om verbindingen tussen lijsten aan te gaan.
Zie volledig voorstel en vaak gestelde vragen.
Zie ook onderaan een aantal reacties tot in mei 2009 op deze blog geplaatst. De blog is nu stopgezet, maar reacties, referenties en suggesties zijn nog steeds welkom op info@paviagroup.be.

Le groupe Pavia propose une circonscription fédérale de 15 sièges à la Chambre des représentants, avec une représentation garantie de 9 néerlandophones et 6 francophones, avec la possibilité de listes unilingues ou bilingues, et avec une possibilité d’apparentement entre les listes.
Voir proposition complète et questions fréquemment posées.
Voir aussi ci-dessous quelques réactions postées sur ce blog jusqu’en mai 2009. Le blog est maintenant arrêté, mais réactions, références et suggestions sont toujours les bienvenues sur info@paviagroup.be